ከ 1990 ጀምሮ፣ የልጅ እንክብካቤ ምንጮች (Child Care Resources) በኪንግ ካውንቲ ውስጥ ለሚገኙ ሁሉም ልጆች ጠንካራ የቅድመ ትምህርት ሥርዓትን ለመገንባት እርዳታ አድርጓል። እያንዳንዱ ልጅ የላቀ የትምህርት አጀመማመር እንዲኖረው/ራት እርግጠኛ ለማድረግ ከቤተሰቦች፣ ከእንክብካቤ አገልግሎት አቅራቢዎች እና ከቅድመ ትምህርት ባለሙያዎች ጋር ሆነን እንሠራለን።

የመዋለ ሕጻናት አገልግሎትን (ቻይልድኬር) ለሚፈልጉ ቤተሰቦች ታማኝ የአገልግሎት ምንጭ ነን። ቤተሰቦች ለቅድመ ትምህርት አማራጮቻቸው ፍለጋ እንዲያደርጉና ስለዚህ ዋና ውሳኔ በመረጃ የተደገፈ ምርጫዎችን እንዲያደርጉ ለመረዳት የቡድናችን ልዩ ባለሙያዎች በስልክ ወይም በኢሜይል ተዘጋጅተው ይጠብቃሉ።

መጀመርያ ደረጃ ትምህርት ባለሙያዎች ከፍተኛ ጥራት ያለው የመዋለ ሕጻናት አገልግሎትን በሚያደራጁበት ወቅት በግብረ አበርነት እንሠራለን። በሙያው በማሰልጠንና የባለሙያ እድገት ማሻሻያ በማድረግ፣ የቅድመ ትምህርት አስተማሪዎች ለሁሉም ልጆች የሚያቀርቡትን የመዋለ ሕጻናት አገልግሎት ጥራት ከፍ እንዲያደርጉ እንረዳለን።

ስልክ ከደወሉልን፣ ማንኛውንም ቋንቍ በሚናገሩ ለአገልግሎቱ በሰለጠኑ ሥራ ባልደረቦቻችን በኩል በቀጥታ ወይም የቃል አስተርጓሚ አገልግሎት በማቅረብ በማንኛውም ቋንቋ ልናገለግልዎት እንችላለን።

የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ባለሙያ ከሆኑ፣ በ 206.329-5333 ወይም 1-877-512-3949 ይደውሉልን።

የመዋለ ሕጻናት አገልግሎት (ቻይልድኬር) የሚፈልጉ ወላጅ ከሆኑ፣ በ 206.329-5544 ወይም 1-877-512-3948 ይደውሉልን።

自 1990 年以來,幼兒教育資源部 (Child Care Resources) 已幫助景郡所有兒童建立了一個強大的早期學習系統。我們與家庭、照顧者和早期學習專業人員一起,並與社區夥伴合作,努力確保每個孩子都有一個良好的開始。

對於尋求托兒的家庭,我們是一個值得信賴的資源。您可以通過電話或電子郵件聯繫我們的專家團隊,他們可以協助家庭探索他們的早期學習選項,並對此項重大決定做出明智的選擇。

我們在早期學習專業人員發展高品質的托兒服務時,成為他們的合作夥伴。通過輔導和專業發展,我們協助早期學習的老師針對提供給所有孩子的托兒服務提升品質。

如果您給我們打電話,我們可以直接通過我們會說多種語言的專業技能人員,或者通過翻譯人員的現場翻譯服務,用任何語言爲您服務。

如果您是早期學習的專業人士,請撥打以下電話聯繫我們:206-329-5333 或 1-877-512-3949。

如果您是正在尋求托兒的家長,請撥打以下電話聯繫我們:206-329-5544 或 1-877-512-3948。

С 1990 г. Child Care Resources (Ресурсы в области ухода за детьми) помогает создавать сильную систему дошкольных образовательных учреждений для всех детей округа Кинг. Мы работаем с семьями, предоставителями ухода и специалистами по обучению детей младшего возраста и сотрудничаем с местными партнерами, чтобы обеспечить каждому ребенку хороший старт.

Мы – надежный ресурс для семей, которые ищут детское учреждение для своего ребенка. К нашим квалифицированным сотрудникам можно обращаться по телефону или по электронной почте, и они помогут вам получить информацию о различных детских учреждениях и сделать обдуманный выбор при принятии этого важного решения.

Мы помогаем специалистам по обучению детей младшего возраста в их усилиях по выработке высококачественного ухода за детьми. Проводя тренинги и повышая квалификацию работников, обучающих детей младшего возраста, мы помогаем им повысить качество ухода, предоставляемого всем детям.

Если вы нам позвоните, мы можем обслужить вас на любом языке, либо с помощью наших квалифицированных сотрудников, говорящих на многих языках, либо предоставив услуги переводчика.

Специалисты по обучению детей младшего возраста могут звонить нам по телефону 206-329-5333 или 1-877-512-3949.

Родители, ищущие детское учреждение, могут звонить нам по телефону 206-329-5544 или 1-877-512-3948.

Laga bilaabo 1990, Ilaha Daryeelka Cunugga (Child Care Resources) waxay kaalmo ka geysatay dhismaha hab xooggan oo ku saabsan waxbarashada hore ee dhammaan carruurta Degmada King. Waxaan la shaqeynaa qoysaska, bixiyeyaasha daryeelka iyo aqoonyahanada waxbarashada hore, oo waxaan la kaashanaada bulshda si loo hubsado in cunug kasta u helo bilow wanaagsan.

Waxaan nahay ilo lagu kalsoon yahay xagga qoysaska raadiya daryeelka carrurta. Kooxdena aqoonta leh waxaa lagu heli karaa telefoon ama iimayl si qoysaska loogu kaalmeeyo sahminta fursadaha waxbarashada hore iyo in ay xulasho xogogaal ah ka gaaraan go'aankaan muhiimka ah.

Waxaan wax la wadaagnaa aqoonyahanada waxbarashada hore bacdamaa ay soo saaraan daryeel sare oo tayo leh. Waxaan adeegsanaa tababar iyo horumarinta aqoonta, taasoo aan ku kaalmeyno macalimiinta si ay u kordhiyaan tayada daryeelka ay heli karaan dhammaan carruurta.

Haddii aad na soo wacdid, waxaan wax kuugu qaban karnaa luqad kasta, toos ahaan marka lala xariiro shaqaalaheena xirfadda leh ee ku hadla luqado badan ama marka qof ahaan lala xariiro adeegga turjubaanka.

Haddii aad tahay aqoonyahan ku takhasusay waxbarashada hore, wac telefoonka 206-329-5333 ama 1-877-512-3949.

Haddii aad tahay waalid raadinaaya daryeelka cunugga, naga soo wac 206-329-5544 ama 1-877-512-3948

Child Care Resources mejora el acceso a experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad para todos los niños, al colaborar con las familias, los proveedores de cuidado infantil y las comunidades. Como parte del trabajo diario de Child Care Resources, nos esforzamos por identificar y abordar las cuestiones del racismo para que todos los niños puedan prosperar en sus entornos de aprendizaje temprano.

Desde 1990, Child Care Resources ha ayudado a construir un sistema de aprendizaje temprano sólido para todos los niños en el Condado de King. Trabajamos con las familias, los proveedores de cuidado y profesionales de aprendizaje temprano y colaboramos con los miembros de la comunidad para garantizar que cada niño tenga un gran comienzo.

Somos un recurso de confianza para las familias que buscan cuidado de niños. Nuestro equipo de expertos se encuentra disponible por teléfono o por correo electrónico, para ayudar a las familias a explorar sus opciones de aprendizaje temprano y tomar decisiones informadas acerca de esta importante determinación.

Trabajamos en sociedad con los profesionales de aprendizaje temprano a medida que desarrollan un cuidado de alta calidad. A través de la formación y el desarrollo profesional, ayudamos a los maestros de aprendizaje temprano a mejorar la calidad del cuidado disponible para todos los niños.

Si usted nos da una llamada, podemos prestarle servicios en cualquier idioma, ya sea directamente o a través de personal especializado que habla muchos idiomas o a través de un servicio de intérpretes en vivo.

Si usted es un profesional de aprendizaje temprano, llámenos al 206-329-5333 o al 1-877-512-3949.

Si usted es un/a padre/madre que busca cuidado de niños, llámenos al 206-329-5544 o al 1-800-446-1114, y oprime al 2 para servicio en español.

Từ năm 1990, Child Care Resources (Nguồn Trợ Giúp Dịch Vụ Giữ Trẻ) đã giúp thành lập một hệ thống giáo dục trẻ thơ vững mạnh cho tất cả các trẻ em trong Quận King. Chúng tôi làm việc với các gia đình, những người chăm sóc cũng như các chuyên viên giáo dục trẻ thơ, và hợp tác với những nơi cộng tác trong cộng đồng để chắc chắn mọi đứa trẻ đều có một sự khởi đầu tốt.

Chúng tôi tin tưởng vào nguồn trợ giúp dành cho những gia đình đang tìm nơi giữ trẻ. Những chuyên viên trong nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các gia đình tìm hiểu bằng điện thoại hoặc email về những chọn lựa về giáo dục trẻ thơ và để hiểu rõ những chọn lựa trong việc quyết định quan trọng về chương trình này.

Chúng tôi cộng tác với những chuyên viên giáo dục trẻ thơ khi họ lập ra dịch vụ giữ trẻ có phẩm chất cao. Qua việc phát triển sự huấn luyện và chuyên môn, chúng tôi giúp các giáo viên giáo dục trẻ thơ tăng thêm phẩm chất về chăm sóc tốt cho tất cả các trẻ em.

Nếu quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi, chúng tôi có thể trả lời quý vị bằng bất cứ ngôn ngữ nào, cho dù là nói chuyện trực tiếp với ban nhân viên chuyên môn là những người có thể nói được rất nhiều thứ tiếng hoặc qua dịch vụ thông dịch của chúng tôi.

Nếu quý vị là chuyên viên giáo dục trẻ thơ, xin gọi cho chúng tôi ở số 206-329-5333 hoặc 1-877-512-3949.

Nếu quý vị là cha mẹ đang tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ, xin gọi cho chúng tôi ở số 206-329-5544 hoặc 1-877-512-3948.