Professional Development

IMPORTANT TRAINING UPDATE: DUE TO COVID-19 WE WILL ONLY BE OFFERING ONLINE CLASSES AT THIS TIME. 

Email provider@childcare.org OR call 206.329.5333, option 2 with questions.

Envíe un correo electrónico a provider@childcare.org O llame al 206.329.5333, opción 2, si tiene preguntas.

Iimayl udir provider@childcare.org ama wac 206.329.5333 xulashada 2 aad oo wata su'aalo.


 

¡Reserva! El próximo Instituto de Desarrollo Profesional virtual se llevará a cabo del lunes 10 de mayo al sábado 15 de mayo. ¡Detalles muy pronto!

Keydso Taariikhda! Machadka Horumarinta Xirfadaha Xirfadlaha ah ee soo socda ayaa la qaban doonaa Isniinta, Maajo 10 - Sabtida Meey 15th. Faahfaahinta goor dhow soo socda!


View DCYF's training requirement modifications in response to COVID-19:

Training Modifications in Response to COVID-19

Modificaciones de las capacitaciones en respuesta al COVID-19

Isbadalada Tababarka si Looga Jawaabo COVID-19


CLICK HERE TO VIEW OUR WINTER SCHEDULE

VER EL HORARIO DE ENTRENAMIENTO DE INVIERNO EN ESPANOL

EEG JADWALKA TABABARKA JIILAALKA SOOMAALI


REGISTER FOR ONLINE TRAININGS

Click Here for Training Details 

Interpretation services are available upon request. Please allow one week’s notice for coordination of services.

El servicio de intérpretes se encuentra disponible con solicitud previa. La solicitud del servicio se debe realizar con una semana de anticipación para coordinarlo.

Adeegyada turjumaada ayaa la heli karaa marka la codsado. Fadlan ogoloow ogaysiiska hal asbuuc ee adeegyada iskuxirka.


*We are able to provide customized trainings online. 

Online Customized Training: While we are not able to offer in-person trainings for your site at this time, we can offer a customized training led live over Zoom. Please email provider@childcare.org to discuss this further including topics and rates. Programs participating in Early Achievers will receive a discount.


 
STARS REQUIREMENT:
 
The new foundational quality standards states that STARS hours will be calculated for the fiscal year rather than the calendar year.  This began on July 1, 2020.  Child care providers are still required to have 10 STARS hours.
The new timeline for STARS hours is:
 
January 1, 2019 – June 30, 2020 – 10 STARS hours required of child care providers

July 1, 2020 – June 30, 2021 – 10 STARS hours required of child care providers

For more information on training requirements please refer to the DCYF Training Requirements Chart and the WAC FAQ section. Requirements are also listed on page 36 of the current edition of the Foundational Quality Standards for Early Learning Programs Guidebook. 


*Podemos brindar entrenamientos individualizados en línea.

Entrenamientos Individualizados en Línea: si bien no podemos ofrecer entrenamientos en persona para su centro en este momento, podemos ofrecer un entrenamiento individualizado en vivo a través de Zoom. Envíe un correo electrónico a provider@childcare.org para discutir esto más a fondo, incluyendo temas y precios. Los programas que participan en Early Achievers recibirán un descuento.


REQUISITO DE HORAS STARS:

Los nuevos estándares de calidad fundamentales establecen que las horas STARS se calcularán dentro del año fiscal en lugar del año calendario. Esto comenzó el 1 de julio de 2020. Los proveedores de cuidado infantil todavía deben tener 10 horas STARS.

La nueva línea de tiempo para las horas de STARS es:

1 de enero de 2019-30 de junio de 2020 - Se requieren 10 horas STARS de los proveedores de cuidado infantil

1 de julio de 2020 - 30 de junio de 2021 - Se requieren 10 horas STARS de los proveedores de cuidado infantil

Para obtener más información sobre los requisitos de capacitación, consulte el Cuadro de requisitos de capacitación del DCYF y la sección de preguntas frecuentes de WAC. Los requisitos también se enumeran en la página 36 de la edición actual de la Guía de estándares fundamentales de calidad para programas de aprendizaje temprano.


*Waxaan awoodnaa inaan bixino tababaro oonleen ah oo lasoo xulay. 

Tababar Lasoo Xulay oo Oonleen ah: Ma awoodno inaan bixino tababarada tooska ah ee oonleenka ah waqti xaadirkaan, waxaan bixin karnaa tababar lasoo xulay oo layn looga tabinaayo aalada Zoom. Fadlan iimayl udir provider@childcare.org si aad arintaan dood dheeraad ah ugala yeelato ayna ku jiraan mawduucyada iyo qiimayaasha. Barnaamijyada ka qaybgalaaya Early Achievers ayaa heli doona qiimo dhimis.


SHURUUDAHA STARS:

Heerarka cusub ee aasaaska tayada ayaa sheegaaya in saacadaha STARS lagu xisaabin doono sanad miisaaniyadeedka halkii sanad dugsiyeedka lagu cabiri jiray.  Tani waxay bilaabanaysaa Luuliyo 1, 2020.  Adeeg bixiyaha daryeelka caruurta ayaa wali laga doonayaa inay helaan 10 saacadood oo STARS ah.

Jadwalka cusub ee saacadaha STARS ayaa ah:

Janaayo 1, 2019 – Juun 30, 2020 – 10 saacadood oo ah STARS ayaa laga doonayaa adeeg bixiyaasha daryeelka carruurta
July 1, 2020 – June 30, 2021 – 10 saacadoo STARS ah ayaa laga doonayaa adeeg bixiyaasha daryeelka carruurta.

Wixii xog dheeraad ah oo ku saabsan shuruudaha tabarka fadlan ka eeg  Shaxda Shuruudaha Tababarka ee DCYF iyo Su'aalaha badanaa la iswaydiiyo ee WAC qaybta. Shuruudaha ayaa sidoo kale ku qoran bogga 36 ee daabacaada hadda ee Buug Tusmeedka Barnaamijyada Heerarka Aasaaska Tayada ee Waxbarashada Dhalaanka.